Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Bedrijf

Het proef- en vormingscentrum voor de landbouw beschikt over een gesloten varkensbedrijf waar onderzoek mogelijk is in elke levensfase van de dieren. De dieren worden op een zodanige manier gehuisvest dat proeven zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met praktijkomstandigheden. Op die manier kan de link tussen onderzoek en praktijk duidelijk gelegd worden. Naast het varkensbedrijf beschikt PVL over vleeskuikeninstallaties om onderzoek op individueel dierniveau mogelijk te maken en zijn er verder ook mogelijkheden om onderzoek op andere diersoorten zoals schapen uit te voeren. In samenwerking met het Biotechnicum behoort ook onderzoek in de rundveehouderij tot de mogelijkheden.

 

Het PVL richt zich niet enkel tot onderzoek in de veehouderij maar legt ook jaarlijks verscheidene proefvelden aan om onderzoek uit te voeren naar optimale benutting van het akkerbouwareaal. Tot slot werkt PVL mee aan vele andere onderzoeksprojecten ten bate van de landbouw.