Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Proefvelden

In het najaar van 2016 zijn er 2 velden met graangewassen ingezaaid. Het gaat hier om triticale en rogge. Ook ligt er sinds april 2016 een proefveld vlinderbloemigen.

Triticaleproef

De verschillende variëteiten zijn gezaaid op 28/10/2016 op een proefveld aan de Kallerstraat te Bocholt. Iedere variëteit komt vier maal voor op het proefveld en wordt nooit begrensd door zichzelf of meer dan één keer met een andere variëteit. Rondom het proefveld bevindt zich een buffer van een triticale mengsel. Het gewas zal in 3 fracties bemest worden en zal 3 maal behandeld worden met een fungicide. Hierdoor kunnen alle rassen in de beste omstandigheden presteren zonder negatieve invloed van ziektes.

Rogge

Het perceel rogge werd in samenwerking met het Biotechnicum aangelegd naast het proefveld triticale. Deze rogge zal na de oogst gebruikt worden in het project ‘van akker tot bakker’. Na de oogst zal het graan opgeslagen en gemalen worden in de commandeursmolen te Mechelen, Nederland. Het bloem zal verwerkt worden tot brood. Dit brood zal enkel te verkrijgen zijn bij bakker Jack Knaepen en in de Luysmolen.

Het gewas staat momenteel in volle bloei en de plant heeft een zeer goede ontwikkeling gehad. Hierdoor zijn de vooruitzichten op een goede oogst hoopgevend.

Vlinderbloemigen

Dit perceel is ingezaaid met 3 blijvende vlinderbloemige gewassen die hier 4-5 jaar opgevolgd zullen worden. Het gaat hier om luzerne, witte klaver en rode klaver. Deze gewassen zullen bemest worden volgens de bemestingsnormen en hun behoefte. Bij iedere snede zal de opbrengst gewogen worden. Ook zal op dit perceel een strook soja geteeld worden. Deze soja van het ras Adsoy is 15 mei gezaaid en heeft een goede opkomst met zeer weinig vogelschade.