Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Boeren planten bij boeren 16 maart 2016

Vijfjarig jubileum boeren planten bij boeren

In het kader van het project ‘Boeren planten bij boeren’ plantte Inge Moors, gedeputeerde voor Landbouw en Platteland, het 100.000ste plantje rond de proefstal van PVL te Bocholt
Met deze symbolische actie werd het vijfjarig jubileum en het succes van het project gevierd. Sinds 2011 planten boeren houtkanten, hoogstambomen en hagen bij hun collega-boeren. Deze aanplantingen vormen een groene afrastering van het landbouwbedrijf waardoor het bedrijf beter integreert in het landschap. Dit project bevordert de omgevingskwaliteit van het landschap. En met succes.
“Sinds de start van het project blijft het aantal landbouwbedrijven waar de groenaanplantingen gebeuren aanzienlijk stijgen. De ondersteuning die wij bieden op het vlak van landschappelijke integratie van landbouwbedrijven is dus werkelijk een schot in de roos,” zegt gedeputeerde Inge Moors. Dit project is dan ook een mijlpaal voor de sector in Limburg.