Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Brandstofbesparing

Brochure brandstofbesparing

De doelstelling van het project was om de gekende brandstofbesparende technieken te demonstreren. Daarvoor zijn enkele werkzaamheden uitgevoerd met verschillende ingrepen op tractor en machine om het effect van elke ingreep duidelijk te maken. Bekijk publicatie