Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Cursus Veetransport 4 december 2019

Situering en tijdstip

Het Proef en Vormingscentrum voor de Landbouw organiseert een lesavond waarin alle verschillende aspecten worden behandeld voor het behalen van het getuigschrift van bekwaamheid voor vervoer van landbouwhuisdieren. Het getuigschrift kan je behalen voor volgende diersoorten: varkens, rundvee, paarden, geiten, schapen, pluimvee en loopvogels.
De les veetransport zal plaatsvinden op maandag 13 januari van 20h00 tot 23h00 te Bocholt, Kaulillerweg 3. De les zal doorgaan in de vergaderzaal van het PVL.

Wie moet beschikken over een getuigschrift?

  1. Bestuurders die een commercieel transport uitvoeren.
  2. Verzorgers die een commercieel transport vergezellen.
  3. Voor onderstaande transporten is geen bekwaamheid vereist:
    o Vervoer in het kader van de bedrijfsvoering zoals vervoer van dieren naar de weide, stallen, een kliniek, wedstrijd of prijskamp zonder aan- of verkoopactiviteiten.
    o Vervoer van eigen dieren binnen een straal van 50 km in het kader van aankoop/verkoop van eigen dieren, met een eigen voertuig.

PVL richt een opleiding in gedurende één lesavond. De cursisten worden automatisch ingeschreven
voor het examen dat wordt afgenomen door DGZ. Deze datum zal medegedeeld worden tijdens de
lesavond. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen.

Contact en inschrijving

Voor inschrijving of meer informatie kan u terecht bij Jef Gorssen, medewerker PVL te Bocholt. Gsm 0472/ 25 68 06 of via mail Jef.Gorssen@pvl-bocholt.be
Inschrijving voor de opleiding is verplicht en kost 10 euro per persoon ( spreker, cursus, consumptie,…) en kan betaald worden op de avond van de opleiding.
Inschrijving voor het examen kost 100 euro per persoon, te betalen de dag van het examen aan DGZ.