Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

CVBB

Het Coördinatiecentrum voor Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) is een vzw opgericht als één van de flankerende maatregelen van MAP4. CVBB heeft als doel de landbouwers te informeren en begeleiden op vlak van bemesting. Het CVBB wil bijdragen aan een betere waterkwaliteit om zo mee de doelstellingen van de Vlaamse mestwetgeving te behalen. Het CVBB staat in voor de organisatie van waterkwaliteitsgroepen en het begeleiden van land- en tuinbouwers bij hun bemesting. De CVBB medewerkers zijn werkzaam vanuit verschillende praktijkcentra verdeeld over Vlaanderen waaronder ook het PVL te Bocholt.

De nitraatconcentratie van oppervlaktewater mag volgens de Nitraatrichtlijn maximaal 50 mg nitraat per liter bedragen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgt maandelijks het nitraatgehalte aan de MAP-meetpunten op. Medewerkers van CVBB bemonsteren maandelijks de afstroomgebieden van rode MAP – meetpunten. Door stroomopwaarts van het MAP – meetpunt nitraatmetingen uit te voeren, kunnen eventuele bronnen van nitraataanrijking in kaart worden gebracht.

CVBB medewerker

  • Luys Lore
    • lore.luys@pvl-bocholt.be
    • 0468 30 50 09

Klik hier voor de site van het CVBB