Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Demo platform Proefperceel Bree 9 juli 2021

Wanneer?

Omwille van corona-maatregelen opteren we voor meerdere vergaderingen met kleiner publiek (maximaal 40 personen per vergadering). De vergaderingen zullen doorgaan op 19 en 20 juli met een voor-en namiddagsessie. Om deze reden is inschrijving voor elke vergadering verplicht. Inschrijven is mogelijk t.e.m. 16 juli. Het programma is voor elke vergadering identiek. U kan de mogelijke data en uren raadplegen en inschrijven via deze link. Elke deelnemende persoon, met of zonder Belgische fytolicentie en/of Nederlandse spuitpas, dient zich individueel in te schrijven via bovenstaande link.

Waar?

Perceel op kruising van de Elsputtersstraat met de Kuilenstraat in Bree

Fytolicentie

Deze vergadering telt mee als vormingsactiviteit voor de verlenging van de Belgische fytolicentie en Nederlandse spuitpas. Vergeet zeker uw identiteitskaart/spuitpas/afgedrukt papieren bewijs niet!

Programma

Het programma voor elke vergadering is identiek.
Pauzemomenten tussen de verschillende sprekers zijn voorzien.

 1. Ontvangst en registratie fytolicentie
 2. Knolcyperusproblematiek:
  Bestrijdingsstrategieën volgens LLTB, LCV en het VLAIO project
  (Shana Clercx, PVL)
 3. Onkruidherkenning:
  Typische probleemonkruiden in Noord-Limburg
  (Hannes Luyckx, Aegten NV)
 4. Insecten in land- en tuinbouw:
  Plaaginsecten en nuttigen
  (Sander Palmans, PVL)
 5. Innovatietechnieken in voederteelten:
  Specifieke bemestingsproeven, irrigatie, dronetoepassingen, koolstoflandbouw,
  mechanische onkruidbestrijding
  (Marijke Gijbels, PVL)