Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Demo platform Proefperceel Bree 7 juli 2022

Wanneer?

Op 12 juli 2022 staat het demoplatform te Bree vrij open voor toegang. Doorheen de dag worden er 2 geleide rondgangen gegeven. Het programma voor elke vergadering is identiek.

Inschrijven is niet nodig.

De voormiddagsessie vindt plaats van 10h – 13h
De namiddagsessie vindt plaats van 13h30 – 16h30

Waar?

Perceel op kruising van de Elseputterstraat met de Kuilenstraat in Bree

Fytolicentie

Deze vergadering telt mee als vormingsactiviteit voor de verlenging van de Belgische fytolicentie en Nederlandse spuitpas.
Vergeet zeker uw identiteitskaart/spuitpas/afgedrukt papieren bewijs niet!

Programma

Het programma voor elke vergadering is identiek.
Pauzemomenten tussen de verschillende sprekers zijn voorzien.

 1. Ontvangst en registratie fytolicentie
 2. Knolcyperusproblematiek
  • Nieuwe bestrijdingsstrategieën volgens LLTB en LCV
  • Demotoepassing innovatieve technieken volgens VLAIO-traject
   (Shana Clercx, PVL)
 3. Wetgevende informatie
  • Nieuwigheden in IPM-regelgeving m.b.t. driftreductie, extra eisen spuitmachine, …
  • Zelfbouw onderbladbespuiting in maïsteelt
   (Sander Palmans, PVL)
 4. Toekomstbestendige maïsteelt
  • Volledig mechanische onkruidbestrijding in vergelijking met fytotox
  • Mogelijkheden van niet-productieve investeringssteun bij mechanische onkruidbestrijding
  • Verschil tussen NKG en ploegen op opkomst en jeugdgroei
  • Grondvocht: effect van groenbemester, zaaibedbereidingen en boerderijcompost
  • Kwantificatie van bodemgezondheid en bodemleven
   (Marijke Gijbels & Stef Keppens, PVL)