Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Demonstratie toediening bodemverbeterende materialen 18 augustus 2021

Onze intensieve teeltrotaties vragen landbouwbodems in topconditie. Om onze hoge opbrengstniveau ’s blijvend waar te maken, moeten we ook het organische stofgehalte op peil houden of zelfs verhogen. Het demonstratieproject ‘Circulaire koolstofopbouw voor een betere bodem’ toont welke koolstofrijke materialen voor de landbouwsector interessant zijn.

Op een demonstratieperceel in Herent worden met een breedstrooier zes verschillende bodemverbeteraars toegediend. Het gaat hierbij om stalmest, GFT-compost, groencompost, houtsnippers, miscanthussnippers en versnipperd groenafval. We lichten ook de ervaringen en resultaten van het eerste proefveldjaar toe, en gaan dieper in op de ervaringen met en toekomst voor houtsnippers als bodemverbeteraar.

Waar?

Praktijkpunt Vlaams Brabant VZW
Blauwe Stap 25, 3020 Herent

Wanneer?

24 augustus 2021 vanaf 9h

Aanmelden

Deze demonstratie is voorzien op dinsdag 24 augustus vanaf 9 uur bij Praktijkpunt Landbouw in Vlaams-Brabant, Blauwe stap 25, 3020 Herent. Aanmelden is verplicht, via 0486/20.77.68 of via bodem@vlaamsbrabant.be, met je naam en gsm-nummer.