Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Evolutie MAP-meetnet Noord – Limburg

Het winterjaar 2017 – 2018 hebben we al even achter ons gelaten.

Daarom willen we de landbouwers in de regio graag informeren over het afgelopen winterjaar.

Nitraat is erg afhankelijk van de omstandigheden. In periodes met veel neerslag is er veel kans dat het aanwezige nitraat snel uitspoelt. In periodes van droogte spoelt er weinig nitraat uit maar kunnen de gewassen ook weinig opnemen. Bovendien wordt er veel stikstof in de warme bodem omgezet naar nitraat. Wanneer er na een droge periode dan opnieuw veel neerslag valt komt er ineens een grote hoeveelheid nitraat in het water terecht.

Door de droogte van afgelopen zomer is het voorbije winterjaar gestart met veel restnitraat in de bodem. De natte periode eind 2017, begin 2018 heeft daardoor voor veel uitspoeling gezorgd. Hierdoor zijn er het afgelopen winterjaar een aantal overschrijdingen vastgesteld op groene MAP – meetpunten

De kaart toont de evolutie van de MAP – meetpunten van de afgelopen 3 winterjaren.

De gebieden zijn ingekleurd voor oppervlaktewater en grondwater. Hierdoor zijn er een aantal gebieden rood ingekleurd zonder dat er MAP – meetpunten aanwezig zijn.

Wanneer u de kaart bekijkt ziet u dat er toch een aantal punten in Peer terug rood zijn gekleurd. De waarden van deze waterlopen zijn wel opnieuw gedaald na februari. In Bocholt is er 1 punt dat het afgelopen winterjaar rood gekleurd is. Dit heeft te maken met rioleringswerken in de omgeving. Hiervoor is reeds een dossier ingediend.

Ook dit jaar zullen we de MAP – meetpunten intensief opvolgen. Zo zijn er al percelen geselecteerd voor het nemen van najaarsstalen voor onze waterkwaliteitsgroepen. De landbouwers zullen hier binnenkort van op de hoogte gebracht worden. Met behulp van deze stamnamen kunnen dan bemestingsadviezen worden opgesteld.

Ook zetten we nog steeds in op individuele bedrijfsbegeleiding.  Hierbij helpen wij de landbouwers bij vragen over bemesting of wanneer er te hoge nitraatresidu’s aanwezig zijn op percelen. Landbouwers kunnen dit steeds aanvragen. Indien u interesse heeft in individuele bedrijfsbegeleiding kan u dat steeds hier aanvragen.