Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

GEZOCHT: land- en tuinbouwbedrijven voor een bedrijfseconomische boekhouding bij het Landbouwmonitoringsnetwerk 23 september 2020

Bent u als land- en tuinbouwer geïnteresseerd in een gratis bedrijfseconomische boekhouding met de garantie van anonimiteit en vertrouwelijkheid? Het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij is op zoek naar extra deelnemers – dus hier is een win-win mogelijk.

Een bedrijfseconomische boekhouding geeft economisch inzicht in uw landbouwbedrijf en de bedrijfstakken binnen uw bedrijf. Het verzamelde cijfermateriaal – van technische kengetallen tot bedrijfseconomische resultaten – helpt u om uw bedrijf beter te beheren en de juiste beslissingen te nemen. Het bijhouden van een bedrijfseconomische boekhouding, een bewijskrachtige fiscale boekhouding of een vennootschapsboekhouding is ook een voorwaarde om investeringssteun te kunnen genieten van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Wij gebruiken de gegevens uit de gedetailleerde bedrijfseconomische boekhoudingen in alle anonimiteit om op regelmatige basis rapporten te publiceren met onafhankelijke informatie over de rentabiliteit van landbouwsectoren. Daarnaast worden de gegevens gebruikt in de voorbereiding van het Vlaams landbouwbeleid (bijvoorbeeld het nieuwe  gemeenschappelijke landbouwbeleid). Een deel van de verzamelde gegevens van het Landbouwmonitoringsnetwerk vloeit ook door naar het Europese boekhoudnet.

Het LMN telt nu ruim 600 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven, maar we zijn altijd op zoek naar meer bedrijven om representatief te blijven.

Hebt u interesse en/of wilt u bijkomende informatie?
Surf dan naar 
www.vlaanderen.be/landbouw/boekhouding of neem contact op met Eline de Regt, eline.deregt@lv.vlaanderen.be, GSM 0491 928725.