Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

“Goede praktijken als sleutel tot duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen” 13 januari 2020

1 november 2019 betekende het startsein van het nieuwe LEADER-project “Goede praktijken als sleutel tot duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen”. Het algemeen doel van dit project stelt zich rond het weren van afvloei van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater, met als gevolg een betere waterkwaliteit.


Het weren van puntvervuilingen en het behalen van een maximaal rendement van de toe te passen gewasbeschermingshandelingen staan centraal. 

Een grote bron van puntvervuiling is de afvloei van restwater en spoelwater via allerhande kanalen naar het riool of het oppervlaktewater. Deze problematiek kan grotendeels opgelost worden door deze vloeistoffen op te vangen (bv. vul- en spoelplaats) en nadien te verwerken. Deze verwerking kan gebeuren via een biofilter


Binnen het project zijn we op zoek naar landbouwers die interesse hebben in het gebruik van een biofilter en ander materiaal om puntvervuiling te weren. Het basismateriaalpakket kan gratis worden verkregen, op voorwaarde dat PVL verdere opvolgproeven kan uitvoeren op de geplaatste biofilter. 

Heeft u interesse in de plaatsing van een biofilter of wenst u meer informatie hierover?

Laat het weten aan Shana Clercx , liefst voor 31 januari 2020.

Mailen kan naar shana.clercx@pvl-bocholt.be.

Telefonisch contact: 0032496397179

Wat is een biofilter?

Een biofilter is een vorm van biologische zuivering van water belast met gewasbeschermingsmiddelen en bestaat uit 2 grote delen:

– 3 filtereenheden (verticale bakken): de micro-organismen zijn via de toevoeging van perceelsgrond aanwezig in het substraat en zullen zorgen voor de afbraak van de gewasbescherming in het water. 
– 2 of 3 verdampeenheden (horizontale plantbakken): na de zuivering in de filtereenheden wordt het gezuiverde water verdampt door de planten (zegges en wilgen)

Dit project kwam er mede door steun van ELFPO.