Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Groenbedekkers na de vroege(re) oogst van maïs. 20 augustus 2018

Nazomer 2018: groenbedekkers inzaaien

Door de vroege(re) oogst van maïs en aardappelen, is dit jaar zeer geschikt om vroegtijdig gras in te zaaien.

Dit biedt als voordeel dat extra ruwvoeder kan gewonnen op die percelen waar de maïs (deels) verloren gegaan is; hier zullen de weersomstandigheden tijdens het najaar bepalend zijn: bij voldoende neerslag zal dit jaar nog een snede gras kunnen geoogst worden.

Bovendien zal extra stikstof vastgelegd kunnen worden waardoor het risico op een verhoogd nitraatresidu, daalt.

 

Waarom zaai je een groenbedekker in?

Mineralisatie (stikstofvrijstelling uit bodem organische stof) vindt plaats tot laat in het seizoen. De mineralisatie wordt positief beïnvloed door het C%, vochtgehalte en temperatuur van de bodem. Als geen gewas meer aanwezig is kan dit zorgen voor toenemende nitraatconcentratie in de bodem. Door de inzaai van een groenbedekker na de oogst van het hoofdgewas, zal de nitraatvrijstelling (gedeeltelijk) gecompenseerd worden door N-opname via groenbedekkers. Daarnaast genereren de gewasresten van bepaalde groenbedekkers in een aantal gevallen een hoge C/N verhouding, hierdoor zullen deze resten stikstof gedurende de wintermaanden vastleggen. Bij het onderwerken van deze resten in het voorjaar zal een deel van de opgenomen stikstof opnieuw ter beschikking komen van het volggewas.(Bron: Nieuwsbrief Inagro, 26/07/2018)

Is uw bedrijf een focusbedrijf door ligging of een focusbedrijf met maatregelencategorie 1 of 2? Dan bent u verplicht om op elk perceel van uw bedrijf waar de teelt en de bodem het toelaten een vanggewas (= bodembedekker) in te zaaien.

Is uw bedrijf een focusbedrijf maatregelencategorie 3? Dan bent u verplicht om op elk perceel van uw bedrijf waar de teelt en de bodem het toelaten en op minstens 20% van het bedrijfsareaal een vanggewas in te zaaien.