Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Intacte beren

Brochure afmesten van intacte beren

Er zijn reeds eerder onderzoeken geweest naar het afmesten van intacte beren. In dit onderzoek is er echter specifiek nagegaan in welke mate de aanwezigheid van zeugen en de bijhorende hormonale activiteit de technische prestaties en het gedrag van beren kan beïnvloeden. Bekijk publicatie

Brochure intacte beren en immunocastraten

In deze brochure focussen we op de optimalisatie van het houden van intacte beren en immunocastraten. Deze alternatieven worden gezien als lange termijn alternatieven in vergelijking met toepassing van verdoving en pijnbestrijding die eerder gezien als korte-termijn alternatieven worden beschouwd. Bekijk publicatie

Afmesten van intacte beren vereist ervaring

Met de steun van de provincie Limburg voerde PVL Bocholt de voorbije 2 jaar een demoproject uit omtrent intacte beren. Dit project werd uitgevoerd met het oog op de castratieproblematiek die steeds actueler wordt. In dit laatste artikel vergelijken we de ervaring van 5 varkenshouders. Bekijk publicatie

Heeft huisvesting invloed op intacte beren?

Met het oog op steeds actueler wordende castratieproblematiek voerde PVL Bocholt de voorbije 2 jaar een demonstratieproject uit rond intacte beren. Hiervoor kreeg men steun van de provincie Limburg. Bekijk publicatie

Andere huisvesting, ander gedrag?

Hebben de verschillende huisvestingsvormen een invloed op agressiviteit, onrust en hokbevuiling van beren? PVL Bocholt voerde de voorbije 2 jaar, met steun van provincie Limburg, een demonstratieproject uit omtrent intacte beren. Dit demoproject werd uitgevoerd met het oog op de castratieproblematiek die steeds actueler wordt. Bekijk publicatie

Afzetmogelijkheden intacte beren voor Covalis

Afzetmogelijkheden van intacte beren voor varkenshouder en slachthuis. Bekijk publicatie

Gedrag van intacte beren

Bekijk powerpoint