Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Is de maïs klaar om te oogsten? 6 augustus 2018

2018 zal nog wel even in het geheugen gegrift blijven. De enorme droogte zorgt voor slechte opbrengsten en voor bepaalde teelten ook minder kwalitatieve opbrengsten. Maïs is er daar zeker één van. In de proefvelden rond opbrengstbepaling heeft PVL, vanuit de werking van het landbouwcentrum voor voedergewassen (LCV) dit jaar opnieuw 4 rassen uitgezaaid (vroeg, middelvroeg, middellaat en laat). Hiermee trachten we jaarlijks de afrijping in kaart te brengen door wekelijks een droge stofpercentage te bepalen. Normaliter start de droge stofbepaling vanaf de 3e week van augustus. Aangezien de extreme weersomstandigheden de omstandigheden zo sterk bepalen hebben er op dit moment reeds een aantal landbouwers maïs gehakseld en zijn er nog meer die er aan beginnen denken. Daarom delen we u graag de eerste resultaten mee. De stalen zijn genomen op donderdag 2 augustus op 2 locaties nl. Bocholt en Meeuwen. De maïs staat op deze percelen bovengemiddeld maar niet extreem hoog. Met uitzondering van ras 3 hebben alle rassen op deze percelen een voor dit jaar bovengemiddelde kolfvorming.

Grafiek rassen Bocholt (Blauw) en Meeuwen (Groen)

Uit de resultaten blijkt het perceel in Bocholt beduidend verder te staan in de afrijping dan het perceel in Meeuwen. Dergelijke verschillen zijn niet abnormaal en erg regioafhankelijk. De beste graadmeter is nog steeds de droogte van de korrel. Deze was in Meeuwen nog in een erg vochtig stadium. Verder is het erg opvallend dat het type ras relatief weinig impact heeft op het droge stofpercentage op dit moment. In Bocholt is het middelvroege ras het verst gevorderd qua DS-percentage, in Meeuwen zelfs het middellate.

 

Het blijft belangrijk om als landbouwer de eigen maïs goed in de gaten te houden en zelf te inspecteren om tot een, voor bewaring, optimaal oogsttijdstip te bekomen.