Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Is technologie de manier om de landbouw te verbeteren? 20 december 2018

Om een beter zicht te krijgen op het gebruik van precisielandbouwtechnologie in de Europese landbouw, lanceren verschillende organisaties – waaronder Copa-Cogeca en het Europees Milieuagentschap – een enquête voor landbouwers. Alle landbouwers uit de Europese Unie worden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen voor 24 december, ongeacht of ze al dan niet precisietechnieken toepassen. “We willen graag weten hoe we de kloof tussen beleid en uitvoering, het gevolg van bijvoorbeeld connectiviteits- en interoperabiliteitsproblemen, kunnen dichten”, klinkt het.

“In de landbouw staan de brutomarge en winstgevendheid meer en meer onder druk”, klinkt het bij de organisatoren van de Europese enquête. “Precisielandbouwtechnologieën kunnen ertoe bijdragen dat landbouwbedrijven vanuit economisch, maatschappelijk en ecologisch oogpunt beter gaan presteren.” Bij deze technologieën gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van informatietechnologie, plaatsbepaling met satelliet, teledetectie en het verzamelen van gegevens dicht bij de bodem (proximal sensing). “Precisielandbouw kan landbouwproductie efficiënter, productiever en winstgevender maken, en kan tegelijkertijd de ongewenste milieueffecten ervan zoveel mogelijk beperken.”

Met de enquête willen onder andere Copa-Cogeca (de Europese koepel van landbouworganisaties), CEMA (Europese netwerk van nationale verenigingen van fabrikanten van landbouwmachines), DG AGRI (directoraat-generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie), het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie, Eurostat (het Europees Bureau voor Statistiek), en het Europees Milieuagentschap het gebruik van precisielandbouwtechnologie in de landbouw in kaart brengen.

“We willen meer inzicht krijgen in de toepassing van technologie in de landbouw en in de behoeften op dit vlak van landbouwers en hun coöperaties”, klinkt het. “De resultaten zullen dienen als input voor de lopende discussie over de vraag hoe beleidsmakers en belanghebbenden – waaronder landbouworganisaties – de introductie en het feitelijke gebruik van precisielandbouwtechnologieën kunnen bevorderen.”

Vul de enquête hier in. Je hebt nog tot 24 december!