Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Knolcyperus

Knolcyperus voorkomen en bestrijden

In de nazomer van 2017 startte een Leaderproject rond knolcyperus in de regio Kempen-Maasland. Het kwam tot stand door een samenwerking van verschillende partners (PVL Bocholt, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Leader en de provincie Limburg) en wordt gerealiseerd met steun van ELFPO. Er wordt gedurende twee jaar intensief onderzoek gedaan naar de besmettingsgraad, bestrijding en het voorkomen van verspreiding van dit woekeronkruid. Bekijk publicatie

Vermijd vooral dat je knolcyperus krijgt

Landbouwpercelen kunnen besmet worden met nematoden, rhizoctonia of andere bodemziekten, en met ook knolcyperus als gevolg van grondtransport via machines die van het ene perceel naar het andere rijden. Bekijk publicatie