Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Knolcyperusvergadering in het veld 2 juli 2019

Voor het leaderproject rond knolcyperus zijn er verschillende bestrijdingsmethoden (biologisch en chemisch) uitgewerkt op het proefveld.
Om de resultaten te tonen is er een vergadering georganiseerd in het veld.
Deze vergadering telt mee als vormingsactiviteit voor de fytolicentie.

Wanneer?

Woensdag 10 juli: keuze uit voor- of namiddagsessie

 • Voormiddagsessie: 10h00 – 13h00
 • Namiddagsessie: 14h00 – 17h00

Waar?

Perceel op kruising van de Elsputterstraat met de Kuilenstraat in Bree.

Opmerking: processierups-besmetting aan de perceelsrand

Fytolicentie

Deze vergadering telt mee als vormingsactiviteit voor de verlenging van de fytolicentie voor zowel Belgische als Nederlandse landbouwers.
Vergeet uw identiteitskaart of kopie van uw spuitlicentie niet!

Inschrijven

Inschrijven is niet noodzakelijk.

Thema’s

Elk thema wordt zowel tijdens de voor- als namiddagsessie aangehaald:

 • Resultaten van de uitgevoerde chemische en biologische bestrijdingsproeven
  • (Shana Clercx, PVL)
 • Chemische knolcyperusbestrijding in functie van verschillende genotypen
  • (Stef Antoons, Belchim)
 • Bodemgezondheid en proefkuilbeoordeling i.f.v. knolcyperusbesmetting
  • (Sofie Reynaert/Pieter Janssens, Bodemkundige Dienst van België)
 • Waterhoeveelheid en kwaliteit van het spuitwater
  • (Hannes Luyckx, Aegten NV)
 • Formuleringen en uitvloeiers in de praktijk
  • (Sander Palmans, PVL)

Uitnodiging

Uitnodiging knolcyperusvergadering Bree 2019

Dit project wordt gerealiseerd met steun van ELFPO.

www.vlaanderen.be/pdpo