Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Knolcyperuszaad blijkt kiemkrachtig! 21 september 2018

In de Universiteit van Gent lukte het onder labo-omstandigheden al, maar ook het PVL is er in geslaagd om een kiemplant te verkrijgen uit een knolcyperuszaadje. Door de droogte deze zomer waren er op 6 juli al afgerijpte knolcyperusbloemen te vinden in een landbouwperceel in Bocholt. Uit deze bloemen kon rijp zaad gewonnen worden. Het zaad is zeer klein (veel kleiner dan graszaad), licht en bevat geen mechanismen om zich over grote afstand te kunnen transporteren (de zaden vallen simpelweg onder de bloem op de grond).

Na een bewaring van 3-4 weken op vochtige watten trad er kieming op. De initiële kiemplant is zeer klein en eenvoudig, maar verraadt zich door de scherpte van de eerste scheut, vergelijkbaar met de scherpte van een scheut afkomstig van een knol. Knolcyperuszaad moet, net als knollen, dus geen dormantieperiode hebben ondergaan om hun kiemkracht te garanderen.

Deze kiemingsproef geeft aan dat knolcyperus zich via zaadvorming ook generatief kan vermeerderen, en dus niet enkel vegetatief via knollen zoals lang werd gedacht. Dit betekent dat de knolcyperussoort zichzelf kan veredelen wat de bestrijding in de toekomst nog meer zal bemoeilijken. Het vinden van een knolcyperuskiemplant afkomstig van zaad in veldomstandigheden is zeer moeilijk omwille van de kleine omvang van de eerste scheut. We spitsen ons momenteel verder toe op de kiemkracht van de zaden in een gewone bodem. Hoe dan ook werpt dit een ander licht op de vermeerdering van knolcyperus en maakt dit feit de bestrijding alleen maar moeilijker.

Dit project wordt gerealiseerd met steun van ELFPO.