Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Leaderproject knolcyperus 26 oktober 2017

In de nazomer van 2017 startte het Leaderproject inzake de knolcyperusproblematiek. Op het Proef- en vormingscentrum voor de landbouw (PVL) te Bocholt zal gedurende 2 jaar dit project plaatsvinden.

Het project steunt op 3 pijlers: de inventarisatie van de besmette percelen en bestaande technieken, het voorkomen van de verspreiding en de directe bestrijding. Niet enkel land- en tuinbouwers, maar ook de overheidsinstanties (gemeentes e.a.) en particuliere burgers zullen betrokken worden aangezien de problematiek zich tegenwoordig ook afspeelt in de wegbermen en burgertuintjes.

Anders dan voorgaande projecten wordt meer ingezet op innovatie: bestaande technieken en machines verbeteren alsook het ontwerpen van nieuwe technieken en machines. Zo denkt men aan een mobiele hogedrukreiniger op de trekker, gesloten buizen in kooirollen, demovelden, bedrijfsbegeleiding …

Ook zal er maximaal ingezet worden op de sensibilisering van het probleem: verspreiding van folders, artikels in land- en tuinbouwbladen en gemeentelijke infobladen, organiseren van info-avonden, landbouwraden,…

Via bovenstaande media probeert men het probleem een halt toe te roepen. Er zal nog veel werk verricht moeten worden vooraleer men kan spreken van een ommekeer, maar als het knolcyperusprobleem correct herkent en aangepakt kan worden, zijn we al op de goede weg.

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Shana Clercx
0496/397179
shana.clercx@pvl-bocholt.be