Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Limburgse Coöperatie voor Mestgebruik 21 maart 2016

In het provinciehuis is vandaag het officiële startschot gegeven van de Limburgse Coöperatieve voor Mestgebruik (LIMCOMEST). Deze coöperatie brengt 12 veehouders, 7 akkerbouwers en de Limburgse praktijkcentra PVL Bocholt en PIBO Campus Tongeren samen. “De oprichting van deze coöperatieve is een eerste en belangrijke stap om een betere band te creëren tussen producenten en afnemers van dierlijke mest. Dit is noodzakelijk om het succes van het SALK-project rond het duurzaam gebruik van dierlijke mest te verzekeren”, aldus gedeputeerde voor Landbouw Inge Moors.

Persbericht – Oprichting Coöperatie LIMCOMEST 2016-03-16