Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Precisievoeding

Meerfasenvoeding bij vleesvarkens

In deze brochure vindt u beschrijvingen van energie- en eiwitbehoeften van vleesvarkens, van meerfasenvoeding en van de proef die in het kader van het project werd uitgevoerd.  Bekijk publicatie

Alternatieve eiwitbronnen in de voeding van vleesvarkens

In deze brochure vindt u een beschrijving van de sojaproblematiek en situatie in Europa en een overzicht van de belangrijkste eiwitbronnen die in de varkensvoeding gebruikt kunnen worden om sojaschroot te vervangen. Bekijk publicatie

Meerfasenvoeding in de praktijk

In het kader van het ADLO- project ‘Precisievoeding van vleesvarkens: Meerfasenvoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen’ werden varkenshouders gezocht die voor 1 ronde meerfasenvoeding wouden implementeren op hun bedrijf. In samenspraak met de voederfirma werd voor elke varkenshouder gezocht naar de best haalbare uitvoering van meerfasenvoeding op hun bedrijf. De enige vereiste voor dit project was dat er 1 fase meer zou zijn dan het oorspronkelijke systeem van de varkenshouder. Het doel van deze proef was om de invloed van de omschakeling na te gaan op zoötechnische resultaten, de slachtkwaliteit, de rendabiliteit en de N- excretie. Bekijke publicatie

Meerfasenvoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen

Met het demoproject ‘precisievoeding van vleesvarkens: Meerfasevoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen’ wil men in het kader van duurzame landbouw proberen om minder afhankelijk te worden van de eiwitimport door een betere afstemming van het voeder op de behoefte van het dier. Bekijk publicatie

Is Soja vervangbaar in de varkensvoeding

In het demoproject ‘precisievoeding van vleesvarkens: Meerfasenvoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen’ werd nagegaan wat mogelijke alternatieve voor sojaschroot in de varkensvoeding zouden kunnen zijn om de afhankelijkheid van soja import te reduceren. Men kan voor vleesvarkens gebruik maken van verschillende alternatieven zoals vlinderbloemigen, bijproducten van de oliewinning, de bio- ethanolproductie en de voedingsindustrie. Bekijk publicatie