Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Nieuwsbrief 5 en 6 demonstratieproject voedervermorsing 29 mei 2017

Op vraag van de projectpartners informeren we u graag dat er in het kader van het demonstratieproject ‘Reductie van het voederverbruik als sleutel te rendabel varkens produceren’ onlangs twee nieuwsbrieven zijn verschenen:

– De vijfde nieuwsbrief bespreekt de bevindingen van 30 bedrijfsbezoeken waarbij het gebruik van voeder op de bedrijven in kaart werd gebracht. Deze bezoeken resulteerden in enkele aandachtspunten betreffende de voederbakafstelling, het waterdebiet en de waterkwaliteit om zo de vermorsing van voeder en water te beperken.

– In de zesde nieuwsbrieven worden de resultaten van de demonstratieproef over de invloed van het al dan niet dagelijks leegkomen van voederbakken op de technische prestaties van vleesvarkens weergegeven

Alle informatie over dit project en de bij horende nieuwsbrieven kan u hier vinden of op onze website onder de naam lopende projecten.