Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Nitroman van start 4 december 2019

Op 1 december is een Vlaams-Nederlands Interreg-project van start gegaan: Nitroman. In dit project, waar NCM een van de partners van is, willen we onderzoeken hoe dunne fracties uit drijfmest verder kunnen worden verbeterd en afgezet. Hiermee willen we bijdragen aan betere teelten, aan kostenverlaging in de keten, aan het sluiten van de regionale kringlopen en aan lagere verliezen naar het milieu.

Het project loopt tot eind 2022, en bestaat uit een aantal werkplannen:

  1. Informatievoorziening voor melkveehouders, akkerbouwers en tuinders, via velddemonstraties, publicaties, studiedagen, e.d.
  2. Analyse van de landbouwkundige eigenschappen, economische waarde en kosten, en de milieu-impact van de meststoffen. Hiervoor wordt o.a. een rekentool ontwikkeld.
  3. Ondersteunen van producenten in de (regionale) afzet van de mineralenconcentraten, ammoniumzouten e.d.
  4. Informeren en aanbevelingen aan beleidsmakers betreffende kansen en knelpunten.
  5. Ondersteunen van mestverwerkers en leveranciers van technieken, in het bijzonder membraantechnieken en stripping-scrubbing, in het verbeteren van de eindproducten, het oplossen van praktische knelpunten in de verwerking, en het verlagen van kosten.

Klik hier voor meer info