Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Nog 3 bedrijven gezocht! 26 april 2018

In het kader van het LEADER Project Kempen en Maasland ‘Aanpak van nitraatproblematiek’ worden landbouwers gestimuleerd om gedurende 2 jaar (seizoenen 2018 en 2019) gebruik te maken van de EVA-app voor registratie van hun bemesting. Deze bedrijven worden begeleid door de app ter beschikking te stellen, een opleiding te geven en advies te geven omtrent het gebruik van bemesting. Van de landbouwers wordt vereist dat ze inzage geven in het gebruik van hun meststoffen en dat ze de onderzoekers op de hoogte stellen van eventuele problemen. Indien u interesse heeft mag u steeds contact opnemen. lore.luys@pvl-bocholt.be of bel 0468 30 50 09