Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Onmiddellijke feedback over de geleverde varkens 18 november 2019

Omstreeks deze tijd worden de eerste rapporten rondgestuurd naar de deelnemers aan het Demonstratieproject “Technische Benchmarking Vleesvarkens”. Via individuele Technisch Leveringsrapporten krijgen varkenshouders een beter inzicht in de manier waarop ze hun varkens afleveren en de kwaliteit van die varkens. Daarnaast ontvangen zij ook een benchmark-rapport waarin hun vrachten worden vergeleken met die van de andere deelnemers (uiteraard volledig anoniem). De komende maanden zal het Demonstratieproject stilaan op kruissnelheid komen. Tot op heden zijn er reeds 380 klopnummers die zich aangemeld hebben om deel te nemen.

Voor het artikel klik hier.