Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Opgelet! Knolcyperusalarm! 26 april 2018

Na een trage opstart ving het teeltseizoen 2018 de laatste weken eindelijk écht aan.
Eindelijk kon er op de meeste percelen in goede omstandigheden worden bemest, bewerkt, gezaaid, gemaaid,…

Jammer genoeg geldt dit ook voor de knolcyperusproblematiek. Rond half april werden alreeds de eerste gekiemde knollen in de grond gevonden. Het zal dus ook niet lang meer duren eer knolcyperus zich bovengronds op een besmet perceel weelderig zal botvieren. Om deze reden is oplettendheid nu al geboden. De eerste haarden kunnen nu reeds ontdekt worden op een braakliggend perceel of een nog niet volledig gronddekkende teelt.

Hoe herkennen?

Momenteel bevindt knolcyperus zich nog in de overgang van de dormantieperiode naar de uitloopperiode.

Een stijging van de temperatuur boven 12 °C doorbreekt de dormantie van de overwinterde moederknollen. De knollen worden actief en zullen uit 1 van hun 12 ogen een uitloper en wortelstelsel vormen.

De uitloper baant zich een weg naar de oppervlakte waar hij onder invloed van het zonlicht groen zal verkleuren. Uit dit groeipunt zal de plant zich verder ontwikkelen. Het wortelstelsel breidt razendsnel uit om de kiemplant van voldoende water te voorzien.

Bovengronds valt knolcyperus te herkennen aan zijn spitse groene punt met bruin gestreept schutblad. De scherpte van deze punt is zeer goed vast te stellen bij aanraking. Een knolcyperuskiemplant in dit stadium prikt voelbaar, terwijl een kiemplant van gras makkelijk kapot te duwen is. Dit verschil in stevigheid is zeer duidelijk in onderstaande foto.


Bij uitgraving van zulke kiem wordt onderstaand beeld verkregen.

 

Maatregelen

Voorkomen van verdere besmetting

Bij het opmerken van een haard kunnen meteen maatregelen getroffen worden naar voorkomen van nieuwe besmettingen waaronder:

  • Besmette percelen als laatst bewerken
  • Besmette delen van besmet perceel als laatst bewerken
  • Reinigen machines na gebruik op besmet perceel
  • Aanpassing naar soort machines of teelt
  • Bij kleine haarden: gronddoek, braakligging, afgraven

 

Aanpassing bestrijdingsschema

Bij de ontdekking van een knolcyperushaard in een maisperceel zal het bestrijdingsschema in de meeste gevallen moeten worden herzien. Dit teeltjaar zal PVL een demoveld voorzien waar de verschillende geadviseerde mogelijkheden naar chemische bestrijding worden toegepast. Er wordt gevarieerd naar product, toepassingstijdstip en toepassingsmethode.

Projectmedewerker

  • Shana Clercx
    • shana.clercx@pvl-bocholt.be
    • 0496 39 71 79

Dit project wordt gerealiseerd met steun van ELFPO.

www.vlaanderen.be/pdpo