Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Oproep Focusgroep Limburgse Kempen 4 november 2021

In het kader van de B3W-werking organiseren we een Focusgroep Limburgse Kempen. Deze focusgroep is een lerend netwerk, waarbinnen wij samen met 5 à 8 landbouwers een aantal keer per jaar samenkomen op een vertrouwelijke basis om hun kennis, ervaringen en vragen over duurzaam omspringen met bemesting en bodemkwaliteit te delen en te bespreken met elkaar en de B3W- begeleiders. Binnen deze focusgroep voorziet B3W ook concrete begeleiding voor deelnemers die nieuwe praktijken op hun bedrijf willen uitproberen.

Voorstel is om de focus te leggen op bodemkwaliteit en bodemorganische stof.
Natuurlijk is dit maar een voorstel en kunnen er ook andere thema’s aan bod komen naar wens van de landbouwer.
Voorbeelden van andere thema’s die ook aan bod kunnen komen zijn: bemestingsstrategie, bemestingstechniek, onderzaai van gras bij maïs, …

Oproep

Ben je als landbouwer werkzaam in Noord – Limburg (BE) en geïnteresseerd in hoe andere landbouwers omgaan met bemesting en bodemkwaliteit, wil je kennis of ervaring met bepaalde praktijken delen of ben je op zoek naar extra ondersteuning om met een bepaalde praktijk of techniek aan de slag te gaan? Aarzel dan niet om je in te schrijven voor deze focusgroep.

Inschrijven kan door op onderstaande knop te drukken of een e-mail te sturen naar lore.luys@b3w.vlaanderen.be, met vermelding van je persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres) en een korte oplijsting van thema’s die jou het meeste interesseren om binnen een focusgroep te behandelen. Daarna zullen we je contacteren voor meer informatie.

Vragen of meer info?

Wens je nog verdere toelichting of info, alvorens je in te schrijven voor de focusgroep Limburgse Kempen, neem dan gerust contact op via e-mail (lore.luys@b3w.vlaanderen.be).

Over B3W 

Dertien Vlaamse praktijk- en onderzoekscentra zetten hun schouders onder de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W). Samen beheren we het kennisnetwerk en vertalen we die kennis naar direct toepasbare richtlijnen en handvaten voor land- en tuinbouwers in functie van een oordeelkundige bemesting en een geïntegreerd bodembeheer. We vinden het daarin belangrijk om ook de land- en tuinbouwers te betrekken en hun ervaring en kennis op te nemen, alsook om hun creativiteit te stimuleren. 

Onze medewerkers, met name de adviseurs en onderzoekers van de praktijk- en onderzoekscentra, brengen de verzamelde kennis ook rechtstreeks tot bij de land- en tuinbouwers. Ons multidisciplinaire team heeft belangrijke troeven om de adviesdienst tot een succes te maken:  

  • In elk deel van Vlaanderen kunnen we begeleiders inzetten met kennis van het specifieke terrein en de aanwezige sectoren en teelten; 
  • Onze begeleiders hebben uitgebreide ervaring in het begeleiden van land- en tuinbouwers en het demonstreren van goede praktijken; 
  • Er is ook academische expertise in het consortium aanwezig, waardoor de B3W-werking continu gevoed wordt met de laatste wetenschappelijke inzichten rond duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer. 

Neem, voor nog meer info, een kijkje op onze website (www.b3w.vlaanderen.be).