Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Oproep proefveld Nitroman 16 december 2019

In het kader van het Interreg-project ‘Nitroman’ wordt er gezocht naar een proefveld. Met het oog op proeven rond minerale meststoffen verkregen uit beschikbare mestoverschotten.

Het doel van het project is om te onderzoeken of er minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare dierlijke meststoffen. Hierdoor zouden mestoverschotten afkomstig van lokale veeteeltbedrijven ter plaatse volledig verwerkt kunnen worden tot andere meststoffen voor de landbouw. Het project is toegespitst op de verwerking van vloeibare mestfractie van varkens- en rundermest. NITROMAN wil via twee innovatieve technieken uit deze vloeibare mestfractie aanzienlijke hoeveelheden stikstof, kalium en water recupereren. Stikstof en kalium kunnen vervolgens als minerale meststof aangewend worden in de landbouw. 

Kandidaten met interesse kunnen vrijblijvend contact opnemen met:

Lore Luys

  • lore.luys@pvl-bocholt.be
  • 0468 30 50 09

Meer informatie over het project? Klik hier