Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Oproep tot deelname variabel irrigeren 15 november 2019

In kader van het recent goedgekeurd LEADER-project ‘watergebruiksefficiëntie optimaliseren met intelligente irrigatieaansturing’ worden bedrijven gezocht die interesse hebben om nieuwe ‘intelligente’ technologie te implementeren binnen het bedrijf, voor de teeltseizoenen 2020 en/of 2021. Hierdoor werk je mee aan de finale doelstelling van het project: de verhoging van de irrigatie-efficiëntie door toepassing van variabele irrigatie en het tegengaan van verstoppingen door irrigatie met ijzerrijk water bij druppelirrigatie.

Hiervoor is het projectteam op zoek naar 3 proefveldhouders, gelegen binnen de projectregio Kempen-Maasland. Meer bepaald moet voldaan worden aan 1 van onderstaande criteria:

 1. Een proefveldhouder met akkerbouwmatige groenten (schorseneren, wortelen, …) en ook maïs die worden beregend met haspel en kanon.
 2. Een proefveldhouder die drupelirrigatie gebruikt in intensieve groenten, bijvoorbeeld prei
 3. Een proefveldhouder met ijzerrijk water en interesse in druppelirrigatie.

Het doel van voorliggend project is het vastleggen van de variatie in vochthoudend vermogen over het perceel, om vervolgens de irrigatie-efficiëntie te verhogen door de irrigatiegift variabel te doseren. Indien geïrrigeerd wordt met druppelslangen kan dit door lokaal druppelslangen met een hogere of lagere afgifte te installeren. Indien geïrrigeerd wordt met een haspel kan de oprolsnelheid van het kanon worden aangepast in functie van het vochthoudend vermogen van het perceel. Dit is mogelijk dankzij innovatieve software aanpassingen aan de haspelautomaat.

Kandidaten met interesse kunnen zich vrijblijvend richten tot één van de partners:

 • Bodemkundige Dienst van België
  • Pieter Janssens – pjanssens@bdb.be – 0473 31 02 96
 • Proefstation voor de groenteteeltSophie
  • Nawara – sophienawara@proefstation.be – 0479 80 82 89
 • Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw
  • Sander Palmans – sander.palmans@pvl-bocholt.be – 0472 46 64 88

Met vriendelijke groeten,

Het projectteam