Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Peilgestuurde drainage

Brochure peilgestuurde drainage

Een peilgestuurde drainage is een uitbreiding van de gekende drainagesystemen die de landbouwer in staat stelt om de drainage te sturen zodat er enkel waterafvloei is op het moment van bodembewerking. Door de drainage te sluiten kan de landbouwer de waterbeschikbaarheid van de bodem tijdens het groeiseizoen maximaliseren door het water in de bodem te houden. Wanneer bodembewerking zich opdringt kan de drainage dan weer geopend worden om het perceel beter berijdbaar te maken.
In dit project is vooral nagegaan of het systeem van peilgestuurde drainage ook leidt tot directe opbrengstverhoging en een verlaging van de uitspoeling van nutriënten in het oppervlaktewater. Bekijk publicatie

Is peilgestuurde drainage goed voor gewas en milieu?

De klimaatveranderring beïnvloedt ons leven, en in het geval van de landbouw ook ons werk. We horen het bijna wekelijks. Zonder in te gaan op de discussie tussen believers en non-believers kunnen we met zekerheid zeggen dat het weer moeilijk te voorspellen is. Als we de weersomstandigheden door de jaren heen bestuderen, kunnen we maar één zaak concluderen. Een ‘normaal jaar’ bestaat niet. Er is altijd wel iets: late vorst, extreme neerslag en ga zo maar door. Bekijk publicatie