Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

PigID: Efficiënter management van het varkensbedrijf via individuele opvolging van de zeugen en vleesvarkens.

Op een varkensbedrijf is momenteel nog veel ruimte voor optimalisatie. Een zeugenhouder selecteert zeugen en beren op basis van vruchtbaarheid en andere kraamstalparameters, maar bijna niet op groei en kwaliteit van de nakomelingen. In de dek- en kraamstal kunnen relevante parameters nog worden bijgehouden op niveau van de zeug. Voor biggen en vleesvarkens was individuele dieropvolging tot voor kort onmogelijk.

Zo gingen alle gegevens omtrent prestaties, vaccinatie- en medicatiegebruik, gebreken en dierziektes verloren voor het individueel varken. Bovendien was er geen link tussen het varken op het bedrijf en het karkas in het slachthuis. Hierdoor gaat veel waardevolle informatie verloren en blijven er verborgen kosten bestaan en kansen onbenut. Technisch zijn de mogelijkheden er momenteel echter wel om varkens van geboorte tot slacht op te volgen. Sinds 2021 biedt het eerste slachthuis in België de mogelijkheid tot koppeling van individuele karkasgegevens aan een elektronisch oormerk. Elektronische oormerken zijn ook in aanvraagfase voor goedkeuring als Sanitel-identificatie.

De varkenshouder heeft echter nood aan inzichten in hoe individuele varkens op te volgen, welke gegevens te verzamelen en wat daar dan de meerwaarde van is. Deze gegevens bieden namelijk een veelvoud aan mogelijkheden en toepassingen. Door de koppeling te maken tussen de prestaties van de nakomelingen en ouders kunnen efficiëntieverbeteringen veel concreter worden aangebracht op het individuele bedrijf.

Bovendien kunnen aan de hand van onderzoek van individuele diergegevens inzichten gegenereerd worden die breed toepasbaar zijn in de hele sector. De verzamelde gegevens bieden veel opties tot benchmarking en het opvolgen van nieuwe kengetallen, en zullen een katalysator zijn voor ingrijpende verbeteringen voor een duurzame varkensproductie.

Looptijd project

01/06/2023 – 31/05/2027

Projectpartners

Meer info:

  • Palmans Sander
    • sander.palmans@pvl-bocholt.be
    • 0472 46 64 88

Na afloop van het project zullen de resultaten gratis ter beschikking gesteld worden op deze pagina.