Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Privacyverklaring Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw Bocholt

Bescherming van persoonsgegevens.

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je verstrekt, worden verwerkt door het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw, Kaulillerweg 3 te 3950 Bocholt. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GPDR’). Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleind waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw verstuurt soms interessante berichten en daarin is steeds de mogelijkheid voorzien om via uitschrijven dergelijke berichten niet meer te ontvangen in de toekomst.

Gebruik van contactformulieren

Je kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactformulieren die je terugvindt op onze website. In het bijzonder kan je ons de volgende informatie verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW-nr
 • Landbouwnummer
 • Type bedrijf

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de informatie die je via het contactformulier hebt verstrekt uitsluitend voor het verwerken van je specifieke verzoek. Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw contacteert je mogelijks voor samenwerking in het kader van relevante landbouwkundige onderzoeksprojecten.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

U heeft een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

U heeft vooreerst het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om u te verzetten tegen de verwerking ervan in het algemeen en tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden in het bijzonder.

Verder heeft u het recht op gegevenswisseling of beperking van de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om niet te worden onderworpen aan profilering.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

U kunt het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt.
Andere contactgegevens zijn terug te vinden via: https://www.pvl-bocholt.be/ons/contact/ 

Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u eveneens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via contat@apd-gba.be

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser of wend je tot volgende websites: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.  Alle gegevens over surfgedrag kunnen door het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Het Proef- en vormingscentrum voor de Landbouw geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Cookies

Cookies bestaan uit deeltjes code die in de browser zijn geïnstalleerd om de Eigenaar te ondersteunen bij het verlenen van de Dienst volgens de beschreven doelen. Bepaalde doelen waarvoor Cookies zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker.

Er bestaan verschillende soorten cookies nl.

 • Essentiële cookies: noodzakelijk om de website te laten functioneren
 • Functionele cookies: om je keuzes en voorkeuren op de website bij te houden
 • Analytische cookies: om je surfgedrag en website prestaties bij te houden
 • Marketing cookies: om op basis van je surfgedrag een gebruikersprofiel samen te stellen om later voor marketing doeleinden te gebruiken.

Proef- en Vormingscentrum voor de landbouw zal maximaal de Essentiële, Functionele en Analytische cookies anoniem verwerken. Marketing cookies zullen niet worden geregistreerd. Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw zal ook geen van deze gegevens doorgeven aan derden.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. De laatste wijziging dateert van 24 januari 2020.