Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Proefverslag Napagro 2022 18 december 2022

Afgelopen teeltjaar pakte PVL uit met allerhande bemestingsproeven in de maisteelt onder begeleiding van het onafhankelijk adviesbedrijf NaPaGro.
Deze bemestingsproeven baseren zich minder op de klassieke NPK-bemesting die we reeds jarenlang toepassen, maar zijn voornamelijk gebaseerd op de bemesting en stimulering van het aanwezige bodemleven.

Hier kan u het proefverslag van 2022 terug vinden.