Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Provinciale INNOVATIE AWARD Land en tuinbouw 30 maart 2017

VOORWOORD
Onderzoek, overdracht van kennis en innovatie zijn belangrijke factoren om de productiviteit,
duurzaamheid en concurrentiekracht van de Limburgse landbouw niet enkel te behouden, maar
ook te versterken.

 
De land- en tuinbouw wordt vandaag voortdurend geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen en
grote uitdagingen. Elementen als een sterk wijzigende en vaak complexe regelgeving, stijgende
grondstof- en energieprijzen maar ook wijzigende productieomstandigheden stellen nieuwe
eisen aan de sector. Land- en tuinbouwers dienen dan ook voortdurend in te zetten op innovatie.

 
Om innovaties in de land- en tuinbouwsector te waarderen, organiseert de Provincie Limburg de
Innovatie-Award voor Land- en Tuinbouw. We willen namelijk de Limburgse land- en tuinbouwer
verder stimuleren om creatieve ideeën in de praktijk om te zetten. Bent u één van deze
ondernemende landbouwers die misschien al jaren met een concept of een idee zit maar bent u
nog niet toegekomen aan de uitvoering ervan? Dan willen we u graag uitnodigen om uw project
in te dienen en kans te maken op één van de vijf geldprijzen ter waarde van 5000 euro om uw
project te realiseren.

 
Inge Moors
gedeputeerde van Landbouw en Platteland

 

PRAKTISCHE INFO

 
THEMA

 
Projecten die binnen het thema: “multifunctionele landbouw” passen, genieten de voorkeur.
Dit zijn projecten die hun focus hebben op bijvoorbeeld landbouweducatie, groene zorg,
hoevetoerisme, korte keten, streekproducten, agrarisch aannemingswerk, landschap- en
waterbeheer, energieproductie, …

 
VOOR WIE

 
Iedereen met een innovatief projectidee dat uitgewerkt kan worden binnen de land- en tuinbouw
op het grondgebied van de provincie Limburg

 
WANNEER INDIENEN

 
De uiterste indiendatum is 20 april 2017

 
WAAR INDIENEN

 
Provincie Limburg, Dienst Landbouw & Platteland Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
e-mail: landbouw@limburg.be
De aanvraag moet minstens digitaal worden bezorgd.

 
VOORWAARDEN

 
De projecten moeten inhoudelijk aan de volgende voorwaarden voldoen:
• binnen het jaar minstens gedeeltelijk gerealiseerd zijn
• innovatief zijn
• een voorbeeldfunctie vervullen

 
BEOORDELING PROJECT

 
De projecten zullen beoordeeld worden door een deskundige jury. Volgende criteria worden in
overweging genomen:
• Het innovatief en origineel karakter (40 %)
• De impact en relevantie voor de Limburgse land- en tuinbouw (20 %)
• De haalbaarheid van het project (20 %)
• De kwaliteit en duurzaamheid van het project (20 %)

 
PRIJZEN

 
5 000 euro per projectvoorstel voor de uitvoering van de 5 beste projecten

 
MEER INFO

 
011 23 74 41, landbouw@limburg.be
www.limburg.be/landbouwsubsidies