Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Provinciaal groentecongres 2018 26 februari 2018

Het Groente-InnovatieFonds, opgericht in kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat, resulteerde in 4 innovatieve projecten voor de Noord-Limburgse groentesector.

Het Groente-Innovatiefonds draagt bij aan de bestendiging en versteviging van de concurrentiepositie van de groentesector, zowel met Vlaamse als provinciale middelen. Nu het einde van het SALK-programma nadert, willen wij u informeren over de resultaten die deze projecten hebben opgeleverd.

Graag nodigen wij u uit voor het provinciaal groentecongres als afsluiting van het Groente-Innovatiefonds.

Voorprogramma

12:15u – 13:00u:
Voorafgaand aan het programma nodigen wij u graag uit voor een proefveldbezoek bij teler Danny Clauwers, Weerterweg 36, 3950 Bocholt

Programma

13:00u
Ontvangst op de congreslocatie: Parochiehuis Bocholt – Kerkplein 11 – 3950 Bocholt
13:30u
Belang van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat voor de Limburgse
groenteteelt (Inge Moors, gedeputeerde Landbouw en Platteland)
13:45u
Rassenkeuze en teelttechniek bij de productie van yacon (Annelien Tack, onderzoeker PCG)
14:00u
Sturen van stikstofaanbod in de bodem: fictie of realiteit?
(Martine Peumans, coördinator PIBO-campus vzw)
14:15u: Pauze
14:30u
Verhogen van de rendabiliteit van de Limburgse aspergeteelt door midden van druppelirrigatie en – fertigatie (Pieter Janssens, projectmedewerker Bodemkundige Dienst van België)
14:45u
Foliemanagement zorgt voor kwalitatief betere asperges (Liesbeth Wachters, onderzoeker PSKW)
Tips voor langer verse en witte asperges na de oogst (Ann Schenk, projectleider VCBT)
15:15u
Asperges telen voor een snel wijzigende markt: enkele inzichten vanuit BelOrta
(Luc Peeters, relatiebeheer BelOrta)
15:35u: Netwerkdrink (tot 16:35u)

Inschrijven

Inschrijven kan tot 19 maart 2018 via deze link