Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Varkenshouderij

Afmesten van intacte beren

Eiwitmengteelten

Economische en technische kengetallen in het moderne varkensbedrijf

Gezondheidsmonitoring via geluidstechnologie bij vleesvarkens

Impact van de eindbeer op de prestaties van vleesvarkens

Meerfasenvoeding

Met elektronische identificatie naar individuele dieropvolging

Overtallige biggen

Reductie van het voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren

Sojavrije varkens en kippen

Technische benchmarking van vleesvarkens

Wekensystemen