Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

PVL stelt bemestingstabellen ter beschikking. 26 april 2018

Omdat een landbouwer vaak gebruik maakt van bemestingsadviezen heeft PVL een aantal bemestingstabellen gemaakt.  Deze zijn op onze site terug te vinden. Er is een bemestingstabel beschikbaar voor bemesting met derogatie, zonder derogatie en een bemestingstabel met pluimveemest.

In deze bemestingsadviezen kan u zelf de perceelsoppervlakte, fosfaatklasse en teelt aangeven alsook een eigen analyse van de mest. Wanneer u dan gaat berekenen hoeveel organische mest u mag uitrijden zal de Excel automatisch het minerale bemestingsadvies aanmaken.

U heeft ook direct een duidelijk overzicht wanneer u met een bepaalde waarde over de wettelijke norm gaat. Deze cellen kleuren in het geval van een overschrijding rood.

Klik hier voor de bemestingstabellen.