Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Reductie voederverbruik

Reductie van voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren

De opzet van het project is om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere manier met voeder om te gaan. Hierbij wordt voornamelijk toegespitst op het aspect van voedervermorsing.

Brochure

n deze brochure vindt u een beschrijving van de algemene kennis uit de literatuur, de resultaten van de demoproeven die werden uitgevoerd en een uitgebreid pakket aan beeldmateriaal dat werd verzameld op de deelnemende praktijkbedrijven. Bekijk publicatie

Reportage

In deze reportage vindt u verschillende beelden die genomen zijn op de praktijkbedrijven. We proberen u hiermee een overzicht te geven van een aantal goede voorbeelden van afstelling van voederbakken en een aantal slechte voorbeelden. Bekijk publicatie

Nieuwsbrieven

In deze nieuwsbrieven kan u een samenvatting van de realisaties van het project terugvinden. Bekijk publicatie

Omgang met voeder en water in de praktijk.

In april 2015 ging het demonstratieproject ‘Reductie van het voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren’ van start. De opzet van dit project is om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere manier met voeder om te gaan. Hierbij spitst men zich specifiek toe op het aspect voedervermorsing. Bekijk publicatie

Afstelling van voederbakken, een factor van belang?

Kunnen we de voederkosten drukken door efficiënter met voeder om te gaan en door onder meer vermorsing te voorkomen? Binnnen het demonstratiepoject van PVL Bocholt onderzocht men in deze context de invloed van het afstellen van de voederbakken van biggen en vleesvarkens. Bekijk publicatie

Heeft pelletkwaliteit invloed op de technische prestaties van vleesvarkens?

In april 2015 ging een demoproject van start om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere manier met voeder om te gaan. In dit artikel kijken we naar de invloed van de pelletkwaliteit. Bekijk publicatie