Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Resultaten knolcyperusproject 16 december 2019

Deze winter kwam het LEADER-project rond het woekeronkruid knolcyperus aan zijn einde. In onderstaand verslag komen alle uitgevoerde proeven en resultaten uitvoerig aan bod. Eveneens de toekomstvisie en -werking van het PVL rond de knolcyperusproblematiek wordt uit de doeken gedaan.

Klikken kan op onderstaande link:

Dit project kwam er met steun van ELFPO