Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Resultaten uit onderzoek naar bestrijding knolcyperus 2021 28 februari 2022

Al jaren is er op het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw onderzoek naar de bestrijding van knolcyperus. De behaalde resultaten van 2021 zijn samengevoegd en terug te vinden in het proefverslag.

Op het proefperceel in Bree zijn zowel biologische als chemische proeven ter bestrijding van knolcyperus aangelegd. Meer informatie over deze proeven en welke resultaten deze hebben opgeleverd, vindt u in het projectverslag.