Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Studieavond voedergewassen en veehouderij 2020 13 januari 2020

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het PVL in samenwerking met Biotechnicum, Boerenbond, Aegten, de provincie Limburg, LCV en de Vlaamse Overheid – departement Landbouw en Visserij de winterstudievergadering over voedergewassen en veehouderij.

Dit jaar wordt een nieuw concept geïntroduceerd, nl. de inzet op kennisoverdracht via demonstratie en interactieve presentaties. Op deze manier stappen we af van een pure kennisoverdracht via een presentatiescherm en zal interactie en mondelinge kennisdeling de grootste leidraad zijn binnen de studieavond. Om dit te realiseren zal er gewerkt worden met groepen die afwissel tussen elk onderwerp.

Deze vergadering komt in aanmerking als vormingsactiviteit voor de fytolicentie! Vergeet zeker uw identiteitskaart niet mee te nemen!

Programma

19u30: inschrijvingen en groepsindeling

20u00: start vergadering met volgende onderwerpen:
– LCV Actueel (Sander Palmans, PVL)
– Bescherming bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Dirk Baets)
– De beste sproeistof (Marijn Nap, Vlamings)
– Fyteauscan in de praktijk (Shana Clercx, PVL)

22u55: slotwoord

Wanneer

Maandag 10 februari van 20u00 tot 23u00.

Waar

Polyvalente zaal Biotechnicum
Kaulillerweg 3 3950 Bocholt

Meer informatie

Uitnodiging Winterstudievergadering Bocholt 2020