Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Studieavond voedergewassen en veehouderij 12 januari 2017

Proef- en Vormingscentrum Landbouw, het Biotechnicum, Aegten nv, de Provincie Limburg, het
Landbouwcentrum voedergewassen en de Vlaamse overheid – Departement Landbouw en Visserij nodigen u op donderdag 26 januari uit op de studieavond voedergewassen en veehouderij te Bocholt.

Omdat de studieavond een geweldig succes was en hierdoor te weinig cursussen ter beschikking waren kan u de presentaties hier terugvinden:

Presentatie IPM – Vinçotte

Presentatie IPM – Mathias Abts

Puntvervuiling en driftreducerende maatregelen – Andreas Vandersmissen

LCV actueel

PVL – Actueel