Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Studienamiddag bemesting 9 oktober 2019

Op vrijdag 25 oktober organiseert PIBO Campus vzw samen met haar partners een studienamiddag rond bemesting. 

Inschrijven voor deze studienamiddag is verplicht en kan t.e.m. 22 oktober.
Dat doe je via deze link

Programma

12.00 u. – 13.00 u.: Lunch

13.00 u. – 13.15 u.: Verwelkoming en toelichting

 • Gedeputeerde voor Landbouw Inge Moors

13.30 u. – 14.00 u.: Belang van organische stof en hoe efficiënt bemesten?

 • Helene Vanrespaille (Bodemkundige Dienst België)
 • Op weg naar een efficiëntere bemesting, Koester de koolstof, koolstofcirkels

14.00 u. – 14.10 u.: Precisiebemesting en bodemkwaliteit

 • Sander Smets (PIBO Campus)
 • Leader ‘Blik op de bodem’

14.10 u. – 14.30 u.: Voorjaarstoepassing van drijfmest in wintertarwe

 • Sander Smets (PIBO Campus)
 • Interreg Leve(n) de Bodem

14.30 u. – 14.45 u.: Pauze

14.45 u. – 15.00 u.: Hoe duurzaam mest uit Noord-Limburg naar Zuid-Limburg transporteren?

 • Sander Palmans (PVL) / Martine Peumans (PIBO Campus).
 • SALK ‘Duurzaam transport van dierlijke mest’

15.00 u. – 15.30 u.: Dikke fractie als boost van organische stof

 • Astrid (VCM)
 • Leader ‘Dikke fractie als boost voor organische stof’

15.30 u. – 15.45 u.: Samenvatting en slot

Locatie

Vergaderzaal PIBO Campus
Sint-Truidersteenweg 323
3700 Tongeren