Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Tussentijds verslag ‘Goede praktijken als sleutel tot duurzaam gebruik van GBM’ 28 januari 2021

Dit LEADER- project handelt rond het vrijwaren van vervuiling van grond- en oppervlaktewater door chemische stoffen afkomstig van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen waardoor er geen risico’s zijn voor mens, dier en milieu.

De voorlopige ervaringen en proefresultaten bekomen tijdens teeltjaar 2020 werden gebundeld in een tussentijds verslag. In dit verslag wordt er o.a. aandacht geschonken aan:

  • – Spuittechniek
  • – Uitgangskwaliteit spuitwater
  • – Omgevingsfactoren
  • – Bestrijding in de praktijk: knolcyperus
  • – Bouw van een vul- en spoelplaats
  • – Spuitkit
  • – VMM meetpuntennetwerk
  • – Bouw van een biofilter

Het verslag kan u raadplegen via deze link.

Dit project wordt gerealiseerd met steun van ELFPO.