Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Vacature: Coördinator praktijkonderzoek akkerbouwer PIBO-campus vzw 1 februari 2017

PIBO-campus vzw, gelegen te Tongeren, is gespecialiseerd in het uitvoeren van praktijkproeven voor akkerbouwers. De focus ligt hierbij op het onderzoeken en implementeren van praktijkmaatregelen die de moderne akkerbouwer economisch, (milieu)technisch en ecologisch voordeel opleveren. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van rassenproeven in akkerbouw- en veevoedergewassen, uitwerken en onderzoeken van erosiemaatregelen, optimaliseren van de bemesting in overeenstemming met de huidige regelgeving, implementeren van nieuwe teelttechnieken, …

 
De missie van PIBO-campus vzw bestaat er in onafhankelijk praktijkonderzoek in de akkerbouw uit te voeren en dit via verschillende kanalen (studiedagen, artikels in vakbladen, velddemo’s, …) breed te communiceren naar de sector.

Voor meer informatie:

Vacature coördinator PIBO-campus vzw