Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Varkens

Met elektronische identificatie naar individuele dieropvolging in de varkenshouderij.

Het opvolgen van varkens van geboorte tot slacht via elektronische identificatie heeft als belangrijk voordeel dat de varkenshouder met een minimum aan arbeid toegang heeft tot individuele diergegevens. Dit biedt meer mogelijkheden om managementbeslissingen op te baseren dan de huidige groepsbenadering.

De hoofdfocus van het project ligt op het bewust maken van de varkenshouders van de vele voordelen die elektronische identificatie, of m.a.w. individuele dieropvolging, biedt om de evolutie van de productie op hun bedrijf op te volgen en de impact van managementaanpassingen te beoordelen. Dit zal worden aangetoond door uit te gaan van een aantal cases op verschillende Vlaamse praktijkbedrijven.

In deze nieuwsbrieven kan u een samenvatting van de realisaties van het project terugvinden. Bekijk publicatie

Reductie van voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren

De opzet van het project is om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere manier met voeder om te gaan. Hierbij wordt voornamelijk toegespitst op het aspect van voedervermorsing.

In deze brochure vindt u een beschrijving van de algemene kennis uit de literatuur, de resultaten van de demoproeven die werden uitgevoerd en een uitgebreid pakket aan beeldmateriaal dat werd verzameld op de deelnemende praktijkbedrijven.  Bekijk publicatie

In deze reportage vindt u verschillende beelden die genomen zijn op de praktijkbedrijven. We proberen u hiermee een overzicht te geven van een aantal goede voorbeelden van afstelling van voederbakken en een aantal slechte voorbeelden. Bekijk publicatie

In deze nieuwsbrieven kan u een samenvatting van de realisaties van het project terugvinden. Bekijk publicatie

Omgang met voeder en water in de praktijk.

In april 2015 ging het demonstratieproject ‘Reductie van het voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren’ van start. De opzet van dit project is om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere manier met voeder om te gaan. Hierbij spitst men zich specifiek toe op het aspect voedervermorsing. Bekijk publicatie

Afstelling van voederbakken, een factor van belang?

Kunnen we de voederkosten drukken door efficiënter met voeder om te gaan en door onder meer vermorsing te voorkomen? Binnnen het demonstratiepoject van PVL Bocholt onderzocht men in deze context de invloed van het afstellen van de voederbakken van biggen en vleesvarkens. Bekijk publicatie

Heeft pelletkwaliteit invloed op de technische prestaties van vleesvarkens?

In april 2015 ging een demoproject van start om het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere manier met voeder om te gaan. In dit artikel kijken we naar de invloed van de pelletkwaliteit. Bekijk publicatie

Meerfasenvoeding bij vleesvarkens

In deze brochure vindt u beschrijvingen van energie- en eiwitbehoeften van vleesvarkens, van meerfasenvoeding en van de proef die in het kader van het project werd uitgevoerd.  Bekijk publicatie

Alternatieve eiwitbronnen in de voeding van vleesvarkens

In deze brochure vindt u een beschrijving van de sojaproblematiek en situatie in Europa en een overzicht van de belangrijkste eiwitbronnen die in de varkensvoeding gebruikt kunnen worden om sojaschroot te vervangen. Bekijk publicatie

Meerfasenvoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen

Met het demoproject ‘precisievoeding van vleesvarkens: Meerfasevoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen’ wil men in het kader van duurzame landbouw proberen om minder afhankelijk te worden van de eiwitimport door een betere afstemming van het voeder op de behoefte van het dier. Bekijk publicatie

Is Soja vervangbaar in de varkensvoeding

In het demoproject ‘precisievoeding van vleesvarkens: Meerfasenvoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen’ werd nagegaan wat mogelijke alternatieve voor sojaschroot in de varkensvoeding zouden kunnen zijn om de afhankelijkheid van soja import te reduceren. Men kan voor vleesvarkens gebruik maken van verschillende alternatieven zoals vlinderbloemigen, bijproducten van de oliewinning, de bio- ethanolproductie en de voedingsindustrie. Bekijk publicatie

Meerfasenvoeding in de praktijk

In het kader van het ADLO- project ‘Precisievoeding van vleesvarkens: Meerfasenvoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen’ werden varkenshouders gezocht die voor 1 ronde meerfasenvoeding wouden implementeren op hun bedrijf. In samenspraak met de voederfirma werd voor elke varkenshouder gezocht naar de best haalbare uitvoering van meerfasenvoeding op hun bedrijf. De enige vereiste voor dit project was dat er 1 fase meer zou zijn dan het oorspronkelijke systeem van de varkenshouder. Het doel van deze proef was om de invloed van de omschakeling na te gaan op zoötechnische resultaten, de slachtkwaliteit, de rendabiliteit en de N- excretie. Bekijke publicatie

Goede resultaten demo meerfasenvoeding

In het kader van het demoproject ‘Precisievoeding van vleesvarkens: meerfasenvoeding op basis van zelfgeteelde eiwitbronnen’ werd een demoproef uitgevoerd van december 2012 tot augustus 2013 in het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw te Bocholt. In dit onderzoek werd de toepassing van meerfasenvoeding op basis van alternatieve eiwitbronnen onderzocht. Bekijk publicatie

Intacte beren

Met het oog op steeds actueler wordende castratieproblematiek voerde PVL Bocholt de voorbije 2 jaar een demonstratieproject uit rond intacte beren. Hiervoor kreeg men steun van de provincie Limburg. Bekijk publicatie

Hebben de verschillende huisvestingsvormen een invloed op agressiviteit, onrust en hokbevuiling van beren? PVL Bocholt voerde de voorbije 2 jaar, met steun van provincie Limburg, een demonstratieproject uit omtrent intacte beren. Dit demoproject werd uitgevoerd met het oog op de castratieproblematiek die steeds actueler wordt. Bekijk publicatie

Met de steun van de provincie Limburg voerde PVL Bocholt de voorbije 2 jaar een demoproject uit omtrent intacte beren. Dit project werd uitgevoerd met het oog op de castratieproblematiek die steeds actueler wordt. In dit laatste artikel vergelijken we de ervaring van 5 varkenshouders. Bekijk publicatie

Intacte beren zijn vaak minder rustig. Ze vertronen meer agressief gedragdan bargen of immunocastraten. In hokken waarin veel wordt gevochten, is er dan ook een sterkere concurrentie aan de voederbak. Helpen bijkomende voederplaatsen om dit te voorkomen? Bekijk publicatie