Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Wat is membraanfiltratie

Membraanfiltratie is de techniek waarbij de dunne fractie van mest of digestaat verder wordt bewerkt tot een loosbaar water (permeaat) en een nutriëntenrijke stroom (mineralenconcentraat).

Bij membraanfiltratie wordt de dunne fractie van mest of digestaat telkens door kleiner wordende poriën geperst, waardoor het water en zouten gescheiden wordt van de rest. De laatste stap is omgekeerde osmose, waarbij ook nog het zout van het water gescheiden wordt. Hierdoor krijg je het mineralenconcentraat dat vooral nog kalium en wat stikstof bevat en het permeaat: loosbaar water.

Optioneel kan een nageschakelde vacuümverdamper de concentratie van het mineralenconcentraat verder verhogen

Product eigenschappen mineralenconcentraat

  • Vloeibare oplossing met nog 10 g/kg organische stof, wat de donkere kleur verklaart
  • >1% N en K
  • pH: 7,5 – 8,0

Mineralenconcentraat kun je gebruiken als herwonnen meststof. Op vandaag wordt deze meststof echter bestempeld als dierlijke mest en is het gebruik bijgevolg beperkt tot 170 kg N/ha. Mogelijks komt hier op termijn wel verandering in, aangezien de SafeManure-studie mineralenconcentraat als hoogprioritair bestempelt.

Economische rekentool

Uiteraard staat of valt dit principe met het economisch plaatje. Daarom ontwikkelen we binnen het Nitroman-project een rekentool om de economische haalbaarheid van de investering in dergelijke technologie na te gaan.

Meer info