Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw

Pagina afdrukken

Wat is Stripping-scrubbing?

Stripping-scrubbing, ammoniakstripping, mestkraker, … Al deze termen omschrijven eenzelfde principe: de techniek die ammoniumzouten (ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat) produceert uit de dunne fractie van mest of digestaat.

Via stripping-scrubbing kunnen stikstofrijke stromen behandeld worden. Dit leidt tot minder emissies én een opgewaardeerd eindproduct dat als stikstofmeststof dienst kan doen.

Hoe?

Bij de opslag van mest of digestaat komen namelijk emissies vrij. De ammoniak kan uit de dunne fractie van mest of digestaat gerecupereerd worden door manipulatie van temperatuur en zuurtegraad. Hoe hoger de temperatuur en zuurtegraad, hoe meer ammoniak er zich in de gasvorm bevindt. Vervolgens wordt het met ammoniak verzadigde gas in contact gebracht met een sterk zure oplossing (bv. zwavelzuur of salpeterzuur) om dit neer te slaan in de vorm van ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat.

Product eigenschappen ammoniumzouten

  • Vloeibare, heldere oplossing, vrij van organische deeltjes
  • Ammoniumsulfaat: 7% N, 7% S
  • Ammoniumnitraat: 15% N
  • 100% minerale stikstof
  • pH: 6,5 – 7,5

Beide producten kun je gebruiken als herwonnen meststof. Op vandaag worden deze producten echter bestempeld als dierlijke mest en zijn ze bijgevolg beperkt in gebruik tot 170 kg N/ha. Mogelijks komt hier op termijn wel verandering in, aangezien de SafeManure-studie ammoniumzouten als hoogprioritair bestempelt.

Economische rekentool

Uiteraard staat of valt dit principe met het economisch plaatje. Daarom ontwikkelen we binnen het Nitroman-project een rekentool om de economische haalbaarheid van de investering in dergelijke technologie na te gaan. 

Meer info